T3, 07 / 2021 9:48 sáng | hanhbaria

Chuyển nhượng nhãn hiệu được hiểu là việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu từ chủ sở hữu sang cá nhân hoặc tổ chức khác. Việc chuyển nhượng nhãn hiệu ở Việt Nam phải được lập thành văn bản có sự đồng ý của cả hai bên. Bài viết này chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng một số thông tin về Quy định chuyển nhượng nhãn hiệu tại Xuyên Mộc.

Quy định chuyển nhượng nhãn hiệu tại Xuyên Mộc

Điều kiện chuyển nhượng nhãn hiệu

 • Chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng nhãn hiệu trong phạm vi được bảo hộ
 • Việc chuyển nhượng không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc hàng hóa, tên thương mại
 • Không được gây ra nhầm lẫn về các nhãn hiệu liên kết của Công ty đối với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu
 • Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng được các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó
 • Ngoài ra, tại phần điều kiện chuyển nhượng nhãn hiệu cần chú ý đến hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu. Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên mà trong đó chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu cho bên nhận chuyển nhượng.
 • Hợp đồng chuyển nhượng cần nhãn hiệu phải được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp. Khi đó hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu giữa các bên mới có hiệu lực.

Thành phần hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu

Người yêu cầu chuyển nhượng cần chuẩn bị các đầu mục hồ sơ dể nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

 • Tờ khai đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu theo mẫu quy định;
 • Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng;
 • Bản gốc văn bằng bảo hộ;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, văn bản giải trình lý do không đồng ý của bất kỳ đồng chủ sở hữu nào về việc chuyển giao quyền nếu quyền sở hữu nhãn hiệu thuộc sở hữu chung;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí;
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ (nếu có)

Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu

 • Bước 1: Các bên thỏa thuận và xác lập hợp đòng chuyển nhượng nhãn hiệu.
 • Bước 2: Thức hiện đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Bước 3: Nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

Chuyển nhượng nhãn hiệu là một cách nhanh chóng để rút ngắn quá trình xây dựng thương hiệu. Quý khách hàng cần tư vấn về Quy định chuyển nhượng nhãn hiệu tại Xuyên Mộc vui lòng liên hệ nay với Tư vấn Blue chúng tôi!

Bài viết cùng chuyên mục