Tác giả: Bà Rịa Hạnh

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Vũng Tàu Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Vũng Tàu
T4, 05 / 2021 9:41 chiều
Dịch vụ đăng ký sáng chế, Đăng ký sáng chế là là thủ tục để chủ đăng ký sở hữu bảo hộ giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, đăng ký bả[...]
Dịch vụ kế toán thuế uy tín tại Bà Rịa Dịch vụ kế toán thuế uy tín tại Bà Rịa
T4, 05 / 2021 9:20 chiều
Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay, việc thành lập một bộ máy kế toán hay thuê một kế toán viên giỏi không phải là việc dễ dàng. Dịch vụ kế toán được r[...]
Thành lập công ty TNHH tại Đất Đỏ Thành lập công ty TNHH tại Đất Đỏ
T4, 05 / 2021 9:05 chiều
Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp do 1 cá nhân/tổ chức hoặc nhiều cá nhân/tổ chức (không quá 50) tham gia góp vốn cùng thành lập công ty TNHH, Cô[...]
Đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Vũng Tàu Đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Vũng Tàu
T6, 04 / 2021 12:03 sáng
Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu [...]
Đăng ký kinh doanh nhà nghỉ tại Xuyên Mộc Đăng ký kinh doanh nhà nghỉ tại Xuyên Mộc
T5, 04 / 2021 11:41 chiều
Nhà nghỉ là một trong những cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Để được hoạt động hợp pháp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cần nắm rõ thủ tục xin giấy phép[...]
Xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm tại Bà Rịa Xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm tại Bà Rịa
T3, 04 / 2021 9:45 chiều
Mỹ phẩm là một phần không thể thiếu đối với ngày càng nhiều phụ nữ Việt Nam. Việc kinh doanh mỹ phẩm muốn phát đạt thì doanh nghiệp phải đẩy mạnh quản[...]