Tác giả: Bà Rịa Hạnh

Chuyển nhượng bản quyền tác giả tạ Ba Rịa Chuyển nhượng bản quyền tác giả tạ Ba Rịa
T5, 10 / 2021 11:16 sáng
Chuyển nhượng quyền tác giả được thực hiện trong trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm tiến hành chuyển toàn bộ quyền tài sản của tác p[...]
Bảo hộ tác phẩm phái sinh tại Vũng Tàu Bảo hộ tác phẩm phái sinh tại Vũng Tàu
T5, 10 / 2021 11:08 sáng
Pháp luật sở hữu trí tuệ khuyến khích việc kế thừa tài sản trí tuệ đã có từ trước để phát triển, sáng tạo ra cái mới. Những tác phẩm mới được sáng tạo[...]
Thủ tục chia tách doanh nghiệp tại Vũng Tàu Thủ tục chia tách doanh nghiệp tại Vũng Tàu
T3, 10 / 2021 11:31 sáng
Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động phát triển đến một quy mô quá lớn có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng trong quản lý. Cho nên các doanh n[...]
zalo-icon
phone-icon