T3, 10 / 2021 11:23 chiều | hanhbaria

Trên thương trường, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh thường xuyên diễn ra và ngày càng tinh vi, trong đó có hành vi bảo hộ nhãn hiệu “ăn theo” những thương hiệu nổi tiếng. Để tạo cho các chủ thể kinh doanh chủ động ngăn ngừa sự lạm dụng đó, pháp luật cho phép họ đăng ký bảo hộ những nhãn hiệu liên kết. Bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp đến khách hàng một số thông tin cơ bản về Đăng ký nhãn hiệu liên kết tại Vũng Tàu.

Đăng ký nhãn hiệu liên kết tại Vũng Tàu

Nhãn hiệu liên kết là gì?

Theo quy định tại Khoản 19 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ: Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.

Như vậy nhãn hiệu liên kết phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Các nhãn hiệu này phải do cùng một chủ thể đăng ký;
  • Các nhãn hiệu liên kết phải có dấu hiệu trùng hoặc tương tự nhau.
  • Các nhãn hiệu liên kết này phải có liên quan tới nhau về mẫu nhãn hiệu và nhóm ngành sản phẩm dịch vụ cung cấp

Ưu nhược điểm của nhãn hiệu liên kết

Việc đăng ký nhãn hiệu liên kết mang lại lợi thế cho chủ sở hữu nhãn hiệu, đó là được độc quyền sử dụng dấu hiệu có khả năng phân biệt cho nhiều loại hàng hóa, dịch vụ không cùng nhóm của mình nếu hàng hóa, dịch vụ đó có liên quan với nhau. Nó còn giúp cho người tiêu dùng một sự liên tưởng là các hàng hóa, dịch vụ này có cùng một nguồn gốc xuất xứ. Như vậy, chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa không phải đầu tư nhiều tiền của vào hoạt động quảng cáo, xây dựng niềm tin đối với khách hàng.

  • Tuy nhiên, việc đăng ký nhãn hiệu liên kết cũng có nhược điểm của nó là nếu có một sản phẩm mang nhãn hiệu bị mất uy tín thì cũng kéo theo các nhãn hiệu tương tự hoặc có liên quan khác cũng mất uy tín theo.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu liên kết

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu liên kết gồm:

  • 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu liên kết (theo mẫu);
  • Mẫu nhãn hiệu đăng ký (05 mẫu);
  • Giấy ủy quyền nếu chủ đơn không trực tiếp nộp hồ sơ.

Lưu ý khi điền tờ khai đăng ký nhãn hiệu liên kết:

  • Phần mô tả nhãn hiệu trong tờ khai phải chỉ rõ nhãn hiệu là nhãn hiệu liên kết;
  • Người nộp đơn phải trình bày rõ các yếu tố liên kết về nhãn hiệu hoặc về hàng hoá, dịch vụ thỏa mãn điều kiện về nhãn hiệu liên kết:

+ Trong trường hợp yếu tố liên kết là dấu hiệu trùng hoặc tương tự nhau của nhãn hiệu thì phải chỉ rõ có nhãn hiệu nào được coi là cơ bản hay không, nếu có thì đó là nhãn hiệu nào; nếu trong số các nhãn hiệu đó có nhãn hiệu

+ Trong trường hợp yếu tố liên kết là nhóm hàng hoá, dịch vụ thì phải chỉ rõ có hàng hoá, dịch vụ nào được coi là cơ bản hay không và nếu có thì đó là hàng hoá, dịch vụ nào; nếu một trong các hàng hoá, dịch vụ đó đã được đăng ký hoặc đã nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu trước đó phải chỉ rõ đã được cấp ở văn bằng bảo hộ số bao nhiêu, số đơn nộp trước đó;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ

Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định hồ sơ

Bước 4: Cấp văn bằng bảo hộ và đăng bạ

Mọi vướng mắc liên quan đến Đăng ký nhãn hiệu liên kết tại Vũng Tàu vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn!

Bài viết cùng chuyên mục