T6, 07 / 2021 10:52 sáng | hanhbaria

Gia hạn văn bằng bảo hộ là thủ tục bắt buộc để nhãn hiệu được tiếp tục bảo hộ khi hết thời hạn bảo hộ nhãn hiệu theo quy định là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Một trong những trường hợp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực đó là chủ văn bằng bảo hộ không gia hạn hiệu lực theo quy định. Sau đây là nhưng thông tin cơ bản về Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Bà Rịa mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý khách hàng.

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Bà Rịa

Hồ sơ yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu gồm:

 • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu);
 • Giấy uỷ quyền cho Tư vấn Blue thực hiện thủ tục gia hạn văn bằng;
 • Chứng từ nộp lệ phí.

Hồ sơ trên được nộp tại Cục sở hữu trí tuệ.

Thủ tục gia hạn nhãn hiệu như thế nào?

Thủ tục gia hạn nhãn hiệu sẽ được thực hiện theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Xác định thời điểm nhãn hiệu hết hiệu lực để gia hạn

Như chúng tôi đã trình bày ở trên, hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là 10 năm tính từ ngày nộp đơn và chủ sở hữu cần tiến hành thủ tục gia hạn nhãn hiệu trong thời gian 6 tháng trước và sau khi nhãn hiệu hết hiệu lực.

 • Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ khi gia hạn nhãn hiệu

Hồ sơ gia hạn nhãn hiệu hiệu sẽ được chủ sở hữu hoặc tổ chức được ủy quyền chuẩn bị để tiến hành gia hạn, chi tiết hồ sơ đã được chúng tôi tư vấn chi tiết bên dưới

 • Bước 3: Nộp hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, chủ sở hữu sẽ nộp hồ sơ theo (i) trực tiếp (ii) qua bưu điện (iii) trực tuyến tới các địa chỉ chúng tôi đã nêu rõ trong nội dung bên dưới bài viết này.

 • Bước 4: Theo dõi hồ sơ gia hạn sau khi nộp

Sau khi nộp xong hồ sơ, chủ sở hữu sẽ kiểm tra tình trạng hồ sơ để kịp thời sửa đổi hoặc bổ sung tài liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu của cơ quan đăng ký (nếu có)

 • Bước 5: Nhận giấy chứng nhận nhãn hiệu đã được gia hạn

Sau thời gian thẩm định, cục SHTT sẽ ghi nhận thông tin hiệu lực mới của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu thêm 1 khoảng thời gian 10 năm nữa.

Tư vấn Blue sẽ tiến hành công việc gia hạn nhãn hiệu như sau:

 • Tư vấn thủ tục gia hạn nhãn hiệu, gia hạn nhãn hiệu muộn;
 • Tư vấn về tài liệu, hồ sơ cần chuẩn bị khi tiến hành gia hạn;
 • Tư vấn phí gia hạn nhãn hiệu cho khách hàng;
 • Soạn thảo hồ sơ gia hạn, ký và nộp hồ sơ gia hạn nhãn hiệu tại Cục SHTT;
 • Tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã ghi nhận hiệu lực mới của nhãn hiệu và chuyển cho khách hàng tham khảo;
 • Tư vấn các vấn đề tiếp theo (nếu có) theo yêu cầu của khách hàng.

Quý khách hàng cần tư vấn hoặc muốn sử dụng dịch vụ Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Bà Rịa vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.

Bài viết cùng chuyên mục