Đăng ký nhãn hiệu

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Xuyên Mộc Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Xuyên Mộc
T3, 04 / 2021 9:20 chiều
Một trong những vấn đề được doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam đặc biệt quan tâm là đăng ký nhãn hiệu đọc quyền. Bởi thế mà Tư vấn Blue chúng t[...]
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Bà Rịa Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Bà Rịa
T3, 04 / 2021 11:53 chiều
Có thể nói, nhãn hiệu là một trong những tài sản vô hình nhưng lại có một giá trị hữu hình đặc biệt lớn trong hoạt động kinh doanh thương mại của mỗi [...]
Đăng ký nhãn hiệu tại Châu Đức Đăng ký nhãn hiệu tại Châu Đức
T4, 03 / 2021 10:31 chiều
Đăng ký nhãn hiệu không phải là một thủ tục bắt buộc. Nhưng những lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu là rất lớn, nếu bạn đang cần Đăng ký nhãn hiệu tạ[...]
Đăng ký nhãn hiệu tại Vũng Tàu Đăng ký nhãn hiệu tại Vũng Tàu
T3, 03 / 2021 8:53 chiều
Nhãn hiệu được coi là một trong những tài sản vô hình lớn nhất của doanh nghiệp. Có khi toàn bộ giá trị nhà xưởng, thiết bị đầu tư, sản phẩm hàng hóa,[...]
Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ
T7, 08 / 2020 8:48 sáng
Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp,… của tổ [...]