T3, 10 / 2021 11:34 chiều | hanhbaria

Đăng ký bảo hộ bí mật kinh doanh là mối quan tâm chung của rất nhiều cá nhân, tổ chức vì lo sợ chiến lược kinh doanh của mình bị xâm phạm. Bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị một số thông tin về Đăng ký bảo hộ bí mật kinh doanh tại Vũng Tàu.

Đăng ký bảo hộ bí mật kinh doanh tại Vũng Tàu

Bí mật kinh doanh là gì?

 • Bí mật kinh doanh là đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ, là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.
 • Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó
 • Chủ sở hữu bí mật kinh doanh là tổ chức, cá nhân có được bí mật kinh doanh một cách hợp pháp và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó. Bí mật kinh doanh mà bên làm thuê, bên thực hiện nhiệm vụ được giao có được trong khi thực hiện công việc được thuê hoặc được giao thuộc quyền sở hữu của bên thuê hoặc bên giao việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Điều kiện chung đối với bí mật kinh doanh được bảo hộ

Đáp ứng được các điều kiện sau đây, bí mật kinh doanh sẽ được bảo hộ:

 • Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;
 • Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó;
 • Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ bí mật kinh doanh của Tư vấn Blue

Do thủ tục này pháp luật không quy định phải đăng ký, nên chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách hàng tư vấn và cung cấp thông tin pháp lý liên quan đến các vấn đề sau đây:

 • Quy định pháp lý liên quan đến bí mật kinh doanh và bảo hộ bí mật kinh doanh;
 • Xác định phần được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh;
 • Tư vấn quyền của chủ sở hữu về bí mật kinh doanh;
 • Tư vấn phương pháp bảo vệ thông tin bí mật kinh doanh;
 • Xác định các hành vi bị coi là xâm hại quyền đối với bí mật kinh doanh;
 • Đại diện khách hàng giải quyết tranh chấp, khiếu nại liên quan đến bí mật kinh doanh.

Để được hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Đăng ký bảo hộ bí mật kinh doanh tại Vũng Tàu quý khách hàng hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi nhé!

Bài viết cùng chuyên mục