Bản quyền tác giả

Chuyển nhượng bản quyền tác giả tạ Ba Rịa Chuyển nhượng bản quyền tác giả tạ Ba Rịa
T5, 10 / 2021 11:16 sáng
Chuyển nhượng quyền tác giả được thực hiện trong trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm tiến hành chuyển toàn bộ quyền tài sản của tác p[...]
Bảo hộ tác phẩm phái sinh tại Vũng Tàu Bảo hộ tác phẩm phái sinh tại Vũng Tàu
T5, 10 / 2021 11:08 sáng
Pháp luật sở hữu trí tuệ khuyến khích việc kế thừa tài sản trí tuệ đã có từ trước để phát triển, sáng tạo ra cái mới. Những tác phẩm mới được sáng tạo[...]
Tại sao phải đăng ký sáng chế tại Vũng Tàu Tại sao phải đăng ký sáng chế tại Vũng Tàu
CN, 10 / 2021 10:12 sáng
Đăng ký sáng chế là một thủ tục không hề đơn giản, hơn nữa còn mất nhiều thời gian và chi phí. Vậy tại sao vẫn có nhiều cá nhân, tổ chức muốn đăng ký [...]
Đăng ký bản quyền website tại Vũng Tàu Đăng ký bản quyền website tại Vũng Tàu
T7, 07 / 2021 11:12 sáng
Với nền công nghệ đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị đang dần chuyển hướng quảng bá, kinh doanh dịch vụ của mình [...]
Đăng ký bản quyền hình ảnh tại Vũng Tàu Đăng ký bản quyền hình ảnh tại Vũng Tàu
T4, 07 / 2021 10:40 sáng
Hình ảnh là một tài sản trí tuệ và được hiểu là những hình vẽ, ảnh chụp do con người sáng tạo, thể hiện nên. Để bảo vệ các quyền đối với hình ảnh do m[...]