Đăng ký nhãn hiệu

Chuyển nhượng nhãn hiệu tại Vũng Tàu Chuyển nhượng nhãn hiệu tại Vũng Tàu
T2, 06 / 2021 6:45 chiều
Trong quá trình hoạt động công ty, nhãn hiệu là thứ đại diện cho công ty, sản phẩm và những tài sản, công nghệ cần đăng ký của 1 công ty. Nhãn hiệu là[...]
Xử lý vi phạm nhãn hiệu tại Vũng Tàu Xử lý vi phạm nhãn hiệu tại Vũng Tàu
T2, 06 / 2021 8:24 sáng
Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa hay dịch vụ của cơ sở sản xuất này với cơ sở sản xuất khác, được tạo thành từ các chữ, chữ số, [...]
Dịch vụ đăng ký logo công ty tại Xuyên Mộc Dịch vụ đăng ký logo công ty tại Xuyên Mộc
T2, 05 / 2021 9:34 chiều
Đăng ký logo hay thủ tục đăng ký logo là cụm từ được nhiều người tìm kiếm trên intrernet, điều đó cho thấy ý thực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của cá n[...]
Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Châu Đức Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Châu Đức
T3, 05 / 2021 9:34 chiều
Hoạt động thương mại Việt Nam đang phát triển không ngừng theo cơ chế thị trường với tốc độ tăng trưởng nhanh mảng bán lẻ hàng hóa qua các loại hình t[...]
Đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Vũng Tàu Đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Vũng Tàu
T6, 04 / 2021 12:03 sáng
Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu [...]
Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Xuyên Mộc Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Xuyên Mộc
T3, 04 / 2021 9:20 chiều
Một trong những vấn đề được doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam đặc biệt quan tâm là đăng ký nhãn hiệu đọc quyền. Bởi thế mà Tư vấn Blue chúng t[...]
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Bà Rịa Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Bà Rịa
T3, 04 / 2021 11:53 chiều
Có thể nói, nhãn hiệu là một trong những tài sản vô hình nhưng lại có một giá trị hữu hình đặc biệt lớn trong hoạt động kinh doanh thương mại của mỗi [...]
Đăng ký nhãn hiệu tại Châu Đức Đăng ký nhãn hiệu tại Châu Đức
T4, 03 / 2021 10:31 chiều
Đăng ký nhãn hiệu không phải là một thủ tục bắt buộc. Nhưng những lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu là rất lớn, nếu bạn đang cần Đăng ký nhãn hiệu tạ[...]