Đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu tại Vũng Tàu Đăng ký nhãn hiệu tại Vũng Tàu
T3, 03 / 2021 8:53 chiều
Nhãn hiệu được coi là một trong những tài sản vô hình lớn nhất của doanh nghiệp. Có khi toàn bộ giá trị nhà xưởng, thiết bị đầu tư, sản phẩm hàng hóa,[...]
Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ
T7, 08 / 2020 8:48 sáng
Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp,… của tổ [...]
Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại
T2, 07 / 2020 5:27 chiều
Xuất phát từ sự giống nhau về hình thức của nhãn hiệu và tên thương mại, rất nhiều người có sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Việc nhầm lẫn này có t[...]
Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu
T5, 07 / 2020 5:13 chiều
Trong quá trình tư vấn cho khách hàng, Tư vấn Blue nhận thấy còn nhiều quý khách hàng có sự nhầm lẫn giữa nhãn hiệu và thương hiệu. Vì vậy ngày hôm na[...]