T7, 07 / 2021 4:05 chiều | hanhbaria

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ bài giảng là một trong những loại hình tác phẩm được pháp luật bảo hộ. Theo đó, để được hưởng quyền tác giả một cách dễ dàng và nhanh chóng, tác giả, chủ sở hữu tác phẩm nên thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả càng sớm càng tốt. Nếu bạn đang cần Đăng ký bản quyền tác giả cho bài giảng tại Bà Rịa thì hãy đến ngay với chúng tôi.

Đăng ký bản quyền tác giả cho bài giảng tại Bà Rịa

Điều kiện để bài giảng được bảo hộ

 • Phải là loại hình tác phẩm thể hiện bằng ngôn ngữ nói và phải được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định.
 • Có tính sáng tạo: phải được tạo ra lần đầu, tác giả phải là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và là chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Có tính nguyên gốc: Không sao chép, bài giảng được tạo ra một cách độc lập. Bài giảng được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác.

Các bước đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho bài giảng

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền cho bài giảng

 • 02 tờ khai đăng ký quyền tác giả;
 • Giấy tờ nhân thân của tác giả;
 • 02 quyết định giao việc nếu chủ sở hữu là công ty;
 • 02 bản mô tả, tóm tắt chi tiết và bản sao của bài giảng;
 • 02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Văn bản đồng ý của đồng tác giả nếu có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung;
 • Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn được ủy quyền
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do thừa kế, chuyển giao, kế thừa.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho bài giảng

 • Hồ sơ nộp tại Cục Bản quyền tác giả để xin cấp Văn bằng bảo hộ.

Bước 3: Thẩm định đơn đăng ký

 • Trong thời hạn 7-15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho bài giảng của người nộp đơn nếu đơn hợp lệ.
 • Trường hợp từ chối cấp thì phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cho người nộp đơn.
 • Về các khoản lệ phí đăng ký bản quyền tác giả cho bài giảng có thể được nộp bằng tiền mặt, séc chuyển khoản hoặc ủy nhiệm chi cho Cục.

Nếu còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến Đăng ký bản quyền tác giả cho bài giảng tại Bà Rịa vui lòng gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn!

Bài viết cùng chuyên mục