Tác giả: VungTau MinhAnh

Giấy phép trong sản xuất, kinh doanh hóa chất Giấy phép trong sản xuất, kinh doanh hóa chất
T2, 08 / 2020 5:11 chiều
Kinh doanh hóa chất là hoạt động buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất để cung ứng trên thị trường nhằm mục đích sinh lời. Ngành công nghiệp hóa chấ[...]
Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp
T7, 08 / 2020 9:08 sáng
Hợp nhất doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp. Theo đó, hai hoặc một số công ty (công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công[...]
Thủ tục chia doanh nghiệp Thủ tục chia doanh nghiệp
T6, 08 / 2020 5:24 chiều
Khi phát triển đến một quy mô quá lớn dẫn đến tình trạng mất cân bằng trong quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn tổ chức lại doanh nghiệp thông qua p[...]
Thủ tục tách doanh nghiệp Thủ tục tách doanh nghiệp
T5, 08 / 2020 4:57 chiều
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có quy mô lớn dễ rơi vào tình trạng mất cân bằng trong việc quản lý. Khi đó, tách doanh nghiệp là một phương t[...]
Kinh doanh dịch vụ khách sạn Kinh doanh dịch vụ khách sạn
T4, 08 / 2020 5:03 chiều
Việt Nam đang là thị trường tiềm năng cho ngành kinh doanh khách sạn và resort. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ [...]
Tổ chức lại doanh nghiệp Tổ chức lại doanh nghiệp
T2, 08 / 2020 5:32 chiều
Tổ chức lại doanh nghiệp là những biện pháp nhằm thay đổi quy mô hoặc loại hình, theo quyết định của chủ doanh nghiệp phù hợp với từng giai đoạn kinh [...]
Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ
T7, 08 / 2020 8:48 sáng
Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp,… của tổ [...]