T7, 08 / 2020 9:08 sáng | minhanh

Hợp nhất doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp. Theo đó, hai hoặc một số công ty (công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp bao gồm những bước sau:

Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị hợp đồng hợp nhất, với nội dung:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất;

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất;

– Thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động;

– Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất;

– Thời hạn thực hiện hợp nhất;

– Dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất;

Bước 2: Họp các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất

– Thông qua hợp đồng hợp nhất

– Thông qua điều lệ công ty hợp nhất

– Bầu các chức danh trong công ty

Lưu ý: công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Cấm công ty có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan thực hiện hợp nhất, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Bước 3: Gửi quyết định hợp nhất cho các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Bước 4: Lập hồ sơ đăng kí doanh nghiệp cho công ty mới

– Giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp

– Dự thảo điều lệ công ty

– Danh sách thành viên sáng lập/ cổ đông sáng lập

– Hồ sơ hợp nhất

– Hợp đồng hợp nhất

– Biên bản cuộc họp về việc hợp nhất công ty

– Quyết định về việc hợp nhất công ty

– Bản gốc giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và đăng kí thuế của các doanh nghiệp hợp nhất

– Giấy ủy quyền / giấy giới thiệu trong trường hợp người làm thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty hợp nhất đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty hợp nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp công ty bị hợp nhất có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính công ty hợp nhất thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty hợp nhất phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty bị hợp nhất để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Hậu quả pháp lý sau khi hợp nhất doanh nghiệp

Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

Bước 6: Những việc cần làm sau khi hợp nhất doanh nghiệp

Khi đã nhận được giấy đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch đầu tư quý khách cần thực hiện thủ tục khắc con dấu và xin cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho công ty hợp nhất.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thủ tục hợp nhất doanh nghiệp. Quý khách hàng quan tâm đến thủ tục này hãy liên hệ với Tư vấn Blue để được hướng dẫn chi tiết, cụ thể.

Bài viết cùng chuyên mục