T5, 10 / 2021 4:34 chiều | hanhbaria

Trong quá trình hoạt động, do có thay đổi về tên công ty, thay đổi chủ sở hữu hay ngành nghề kinh doanh mà tên viết tắt (để phù hợp với thương hiệu của công ty hoặc vì các mục đích khác) công ty có thể phải thay đổi tên công ty. Bài viết này chúng tôi sẽ thông tin đến bạn Thủ tục thay đổi tên viết tắt công ty tại Vũng Tàu!

Thủ tục thay đổi tên viết tắt công ty tại Vũng Tàu

Quy định về tên viết tắt của công ty

 • Dựa vào Nghị định hiện hành về việc đăng ký doanh nghiệp đã quy định như sau: nội dung của những điều bị cấm trong việc đặt tên của công ty đó là không được phép thực hiện đặt tên bị trùng hay đặt tên gây ra sự nhầm lẫn đối với tên của các công ty khác mà đã được đăng ký thuộc phạm vi trên toàn quốc, ngoại trừ trường hợp khi các công ty mà có Giấy CN đăng ký doanh nghiệp đã bị thu hồi, những công ty mà đã bị giải thể.

Những trường hợp như sau sẽ được xem là đặt tên gây ra sự nhầm lẫn đối với tên của những công ty khác gồm:

 • Trường hợp khi tên của công ty được viết bằng tiếng Việt khi thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà chỉ có khác với tên của công ty khác đã được đăng ký bằng các ký tự như là: chữ “và”, “-”, “&”.
 • Trường hợp khi tên của công ty được viết bằng tiếng Việt khi thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà được đọc nghe giống như là tên của công ty khác đã được đăng ký.
 • Trường hợp khi tên của công ty được viết bằng tiếng nước ngoài khi thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà bị trùng đối với tên được viết bằng tiếng nước ngoài của công ty khác mà đã được đăng ký.
 • Trường hợp khi tên viết tắt của công ty thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà bị trùng đối với tên viết tắt của công ty khác mà đã được đăng ký.
 • Trường hợp khi tên riêng của công ty thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà khác so với tên riêng của công ty đã được đăng ký bởi chữ “mới” ở ngay sau hay chữ “tân” ở ngay trước tên của công ty đã được đăng ký.
 • Trường hợp khi tên riêng của công ty thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà khác so với tên riêng của công ty đã được đăng ký bởi 01 hay 01 số các số thứ tự, chữ số tự nhiên hay 01 số các chữ cái của tiếng Việt như là: A, B, C, … ở ngay vị trí sau tên riêng của công ty đó, ngoại trừ trong trường hợp khi công ty mà thực hiện yêu cầu việc đăng ký cũng chính là công ty con của công ty đã được đăng ký.
 • Trường hợp khi tên riêng của công ty bị trùng đối với tên riêng của công ty khác đã được đăng ký.
 • Trường hợp khi tên riêng của công ty thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà chỉ có khác so với tên riêng của công ty đã được đăng ký bởi những chữ như là: “miền Nam”, “miền Bắc”, “miền Đông”, “miền Tây”, “miền Trung” hay những chữ mà có ý nghĩa tương đương. Ngoại trừ trong trường hợp khi công ty mà thực hiện yêu cầu việc đăng ký cũng chính là công ty con của công ty đã được đăng ký.

Do đó với trường hợp khi tên viết tắt của công ty thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà bị trùng đối với tên viết tắt của công ty khác đã được đăng ký thì sẽ được xem là gây ra sự nhầm lẫn so với tên của những công ty khác, cũng vì vậy nếu như tên viết tắt của công ty mà bị trùng thì các chuyên viên sẽ không có tiến hành giải quyết về việc đăng ký kinh doanh cho công ty.

Hồ sơ thay đổi tên viết tắt gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với nội dung thay đổi tên viết tắt của công ty;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc thay đổi tên viết tắt của công ty: biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (công ty Cổ phần), biên bản họp Hội đồng thành viên (công ty TNHH 2 thành viên trở lên), biên bản họp của các thành viên hợp danh (Công ty hợp danh);
 • Quyết định thay đổi tên công ty của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, của các thành viên hợp danh, của chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên);
 • Giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu có);
 • Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn Thủ tục thay đổi tên viết tắt công ty tại Vũng Tàu của Tư vấn Blue

 • Tư vấn lựa chọn tên mới phù hợp với các quy định của pháp luật
 • Tư vấn toàn bộ thủ tục, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ mang đến tận địa chỉ của khách hàng để xin chữ ký và dấu
 • Nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ
 • Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới sau khi thay đổi tên viết tắt của công ty và bàn giao tại địa chỉ của khách hàng

Mọi vướng mắc liên quan đến Thủ tục thay đổi tên viết tắt công ty tại Vũng Tàu quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn!

Bài viết cùng chuyên mục