T3, 10 / 2021 11:11 chiều | hanhbaria

Việc thay đổi con dấu công ty được tiến hành vì doanh nghiệp có nhiều lý do cần phải thay đổi cho phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn Thủ tục thay đổi con dấu công ty tại Bà Rịa.

Thủ tục thay đổi con dấu công ty tại Bà Rịa

Trường hợp thay đổi con dấu công ty

 • Thay đổi tên công ty;
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Thay đổi địa chỉ công ty khác quận hoặc khác thành phố;
 • Thay đổi hình thức, số lượng con dấu;
 • Hợp nhất mã số thuế doanh nghiệp;
 • Cập nhật mã số thuế thay thế số chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Mất con dấu;
 • Con dấu mờ, bị hỏng, mòn méo, không còn giá trị sử dụng, v.v…

 

Thủ tục thực hiện thay đổi con dấu công ty

 • Doanh nghiệp tiến hành tự khắc hoặc thuê dịch vụ khắc con dấu;
 • Chuẩn bị hồ sơ theo quy định;
 • Nộp hồ sơ lên Sở kế hoạch và đầu tư;
 • Nhận giấy chứng nhận mẫu dấu mới tại sở kế hoạch đầu tư: Người nhận đưa giấy biên nhận hoặc giấy hẹn của cơ sở khắc dấu cán bộ trả kết quả viết phiếu thu lệ phí cấp giấy chứng nhận mẫu dấu. Người nhận đem phiếu đến nộp tiền cho cán bộ thu lệ phí và nhận biên lai thu tiền. Cán bộ trả kết quả kiểm tra biên lai nộp lệ phí và yêu cầu ký nhận, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho người đến nhận kết quả.

Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
 • Giấy chứng nhận mẫu dấu của con dấu cũ;
 • Chứng minh thư người đại diện pháp luật;
 • Người được cử đi làm dấu mang theo CMND, Giấy giới thiệu/Ủy quyền (nếu có);
 • Thông báo mẫu dấu lên sở kế hoạch đầu tư thành phố.

Dịch vụ tư vấn Thủ tục thay đổi con dấu công ty tại Bà Rịa

 • Trên cơ sở những tài liệu khách hàng cung cấp, các luật sư, chuyên viên pháp lý của chúng tôi sẽ tiến hành xem xét, đưa ra ý kiến tư vấn cũng như đề xuất những thay đổi cần thiết để điều chỉnh hồ sơ, tài liệu, thủ tục thay đổi dấu công ty phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ thay đổi dấu công ty
 • Liên hệ với cơ quan khắc dấu để tiến hành làm dấu mới
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung hồ sơ theo yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) Nhận dấu mới và tiến hành thủ tục công bố mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan (nếu có) sau khi đăng ký thay đổi dấu
Bài viết cùng chuyên mục