T3, 10 / 2021 9:44 chiều | hanhbaria

Khi gặp phải vấn đề khó khăn trong hoạt động hay có những định hướng mới cho hộ kinh doanh cá thể của mình thì có thể tạm ngừng kinh doanh. Việc tạm ngừng kinh doanh phải được thực hiện theo đúng thủ tục pháp luật quy định. Bạn đang cần tìm hiểu Thủ tục tạm ngừng hộ kinh doanh tại Vũng Tàu? Hãy tham khảo bài viết sau của chúng tôi.

Thủ tục tạm ngừng hộ kinh doanh tại Vũng Tàu

Hồ sơ thông báo

* Thành phần hồ sơ:

  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh;
  • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình trực tiếp thành lập hộ kinh doanh.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Các bước tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

Bước 1: Chuẩn bị trước khi thông báo tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

  • Xác định trường hợp tạm ngừng kinh doanh của mình có cần phải thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan có thẩm quyền không?
  • Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, xin xác nhận và thực hiện công chứng, chứng thực giấy tờ, tài liệu khi cần thiết.
  • Xác định cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ thông báo để chuẩn bị số lượng bộ hồ sơ phù hợp.
  • Các chủ thể hoàn thiện hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể bao gồm các giấy tờ nêu trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

  • Các chủ thể nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế trực tiếp quản lý ít nhất là trước khi tạm ngừng kinh doanh 15 ngày.
  • Cụ thể, các chủ thể phải nộp 01 bộ hồ sơ đến Phòng Tài chính – kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và 01 bộ hồ sơ đến Chi cục thuế huyện nơi đã đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nhận kết quả thông báo tạm ngừng hộ kinh doanh cá thể

  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Tài chính – kế hoạch sẽ cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh cá thể đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ thông báo đầy đủ và hợp lệ.
  • Đối với cơ quan thuế, cơ quan thuế không xác nhận việc tạm ngừng kinh doanh của hộ cá thể mà sẽ hoàn thiện hồ sơ thuế để làm căn cứ tính thuế của hộ cá thể khi đến kỳ hạch toán, quyết toán.

Mọi thắc mắc liên quan đến Thủ tục tạm ngừng hộ kinh doanh tại Vũng Tàu vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bài viết cùng chuyên mục