T2, 03 / 2021 3:44 chiều | hanhbaria

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể là một hoặc nhiều người và được phép thay đổi. Thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Bà Rịa như thế nào? Hãy đến ngay với dịch vụ của Tư vấn Blue chúng tôi!

Thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Bà Rịa

Khái niệm người đại diện theo pháp luật

Theo điều 12 của Luật doanh nghiệp 2020: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.“. Hiểu đơn giản, công ty có tư cách pháp nhân tuy nhiên không thể tự thực hiện các giao dịch do vậy cần cá nhân để thực hiện các công việc này dưới danh nghĩa công ty.

Hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật

Theo quy định tại điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP khi thay đổi đại diện theo pháp luật cần chuẩn bị các tài liệu sau:

 • Thông báo thay đổi đại diện theo pháp luật
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.
 • Văn bản uỷ quyền và bản sao giấy tờ cá nhân của người nộp hồ sơ

Lưu ý: Đối với hồ sơ thay đổi đại diện theo pháp luật thì chữ ký trên thông báo và văn bản uỷ quyền là của chủ tịch HĐQT/HĐTV, chủ tịch công ty (không phải chữ ký của đại diện theo pháp luật cũ)

Thủ tục thay đổi đại diện theo pháp luật

 • Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi đại diện tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
 • Bước 2: Trong vòng 3 ngày làm việc phòng ĐKKD xem xét hồ sơ và chấp thuận hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ không hợp lệ phòng ra thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung
 • Bước 3: Sửa đổi bổ sung hoặc nhận kết quả là đăng ký kinh doanh mới

Dịch vụ Thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Bà Rịa

 • Tư vấn quy định pháp luật về người đại diện theo pháp luật của công ty
 • Tư vấn trình tự và hồ sơ thay đổi,cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty
 • Soạn hồ sơ liên quan đến việc thay đổi,cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty
 • Đại diện công ty tiến hành thủ tục thay đổi,cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty công ty tại Cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh sau khi thay đổi,cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty.

Mọi thắc mắc về Thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Bà Rịa vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!

Bài viết cùng chuyên mục