T6, 07 / 2020 5:15 chiều | minhanh

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể có nhu cầu thay đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên nhằm huy động vốn mở rộng sản xuất kinh doanh. Dưới đây là bài viết về thủ tục chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên nhằm giúp quý khách hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên
  1. Điều kiện chuyển đổi

– Công ty TNHH 1 thành viên chuyển đổi thành loại hình công ty khác khi có các điều kiện sau:

+ Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác.

+ Kết nạp thành viên mới.

Trong hai trường hợp này, căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT thì khi chuyển sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty phải thực hiện thủ tục sau đây thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

– Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên trở lên theo các phương thức :

+ Chuyển nhượng hoặc cho tặng một phần vốn của chủ sở hữu cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác.

+ Huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác.

+ Hoặc kết hợp cả hai phương thức trên.

  1. Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành 2 thành viên trở lên

– Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên trở lên

– Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

– Danh sách thành viên theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và các giấy tờ kèm theo:

  • Đối với trường hợp thành viên là cá nhân : bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty.
  • Đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc tặng cho một phần quyền sở hữu của công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác.

– Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác.

Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện: Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

  1. Trình tự thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

– Bước 1: Chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên ra quyết định về việc chuyển nhượng vốn hoặc huy động thêm vốn góp

– Bước 2: Lập hồ sơ theo quy định về việc chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Các thành viên thỏa thuận về việc xây dựng Điều lệ công ty.

– Bước 3: Nộp hồ sơ và đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tại Sở kế hoạch Đầu tư nơi Công ty TNHH 1 thành viên đặt trụ sở. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư tương ứng.

– Bước 4: Khắc con dấu và công bố mẫu dấu của Công ty chuyển đổi.

Trong quá trình Công ty TNHH 1tv chuyển đổi  loại hình sang cty TNHH 2tv mà không đổi tên công ty và không thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận thì không phải làm thủ tục thay đổi lại con dấu.

Trong trường hợp thay đổi con dấu, sau khi khắc dấu pháp nhân với đơn vi khắc dấu doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký mẫu dấu và công bố mẫu dấu lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Bước 5: Công ty thực hiện đăng bố cáo theo quy định của pháp luật. Sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

  1. Dịch vụ chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tư vấn Blue xin cung cấp dịch vụ chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên với những nội dung sau:

– Tư vấn chi tiết về các thông tin cần cung cấp và thủ tục chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

– Soạn thảo hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

– Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

– Theo dõi việc xử lý hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

– Nhận và giao kết quả chuyển đổi công ty cho khách hàng.

Liên hệ đến công ty chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

 

Bài viết cùng chuyên mục