T2, 03 / 2021 9:34 chiều | hanhbaria

Tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện có thể thành lập trường tiểu học tư thục. Dưới đây là Thủ tục thành lập trường tiểu học tư thực tại Vũng Tàu theo quy định mới nhất.

Thủ tục thành lập trường tiểu học tư thục tại Vũng Tàu

Điều kiện cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

 • Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm bảo đảm thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học.
 • Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình giáo dục, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm và diện tích đất dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ xem xét các điều kiện thành lập nhà trường theo qui định.

 • Nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ thành lập nhà trường cho Phòng Nội vụ quận xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện ký quyết định cho phép thành lập.
 • Trường hợp chưa cho phép thành lập, UBND quận – huyện có văn bản thông báo cho biết lý do và hướng giải quyết.

Bước 3: Nhận quyết định của UBND quận cho phép thành lập trường tiểu học tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện(trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

 • Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
 • Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

 • Đề án thành lập trường.
 • Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quyết định thành lập trường, dự thảo điều lệ hoặc quy chế hoạt động của trường.
 • Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập trường.
 • Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của trường.
 • Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện
 • Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ quận – huyện

Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

Lệ phí (nếu có): Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 • Phù hợp với quy hoạch mạnh lưới trường học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội của địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cấp giáo dục tiểu học
 • Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại các Điều 17, 18 và 33 của Điều lệ này.
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo qui định tại Chương VI của Điều lệ này

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.
 • Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
 • Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học.

Khách hàng có bất kì vướng mắc gì về Thủ tục thành lập trường tiểu học tư thục tại Vũng Tàu vui lòng liên hệ với Tư vấn Blue chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất!

 

Bài viết cùng chuyên mục