T4, 10 / 2021 10:38 sáng | hanhbaria

Thành lập công ty có vốn nước ngoài ở Việt Nam ngày càng có xu hướng phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là một loại hình kinh tế tư nhân, có yếu tố đặc biệt và được thành lập, hoạt động tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam và một số công ước, luật pháp quốc tế. Bạn đang muốn Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Đất Đỏ? Hãy đến với dịch vụ của Tư vấn Blue chúng tôi.

Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Đất Đỏ

Đối tượng áp dụng về việc thành lập công ty có vốn nước nước ngoài

Pháp luật quy định điều kiện, đối tượng áp dụng đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm:

 • Vốn góp của doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài góp. Chiếm từ 1% đến 100% số vốn điều lệ hoặc vốn pháp định;
 • Công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam. Có quyền thành lập thêm các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Hoặc góp vốn đầu tư, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Các trường hợp đầu tư theo hợp đồng BBC phải xin Giấy chứng nhận đầu tư gồm thành lập mới. Hoặc góp từ 1% – 100% vốn điều lệ.
 • Không phải xin cấp Giấy những đăng ký đầu tư. Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần hoặc góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp phải xin Giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề, lĩnh vực phân phối, xuất nhập khẩu.
 • Trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài thành lập trước ngày 01/07/2015. Sẽ không cần thành lập lại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mới khi thực hiện các dự án đầu tư mới.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:

-Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

-Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

-Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

Bước 2: Thành lập doanh nghiệp, xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

– Ngành, nghề kinh doanh;

– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

Bước 4: Khắc dấu của doanh nghiệp

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bước 5: Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Sau khi có con dấu, doanh nghiệp tiến hành đăng tải mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và được sở KH-ĐT cấp 01 giấy xác nhận đã đăng tải mẫu con dấu.

Dịch vụ Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Đất Đỏ của chúng tôi

 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trước khi tiến hành dịch vụ;
 • Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp;
 • Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp
 • Trực tiếp nộp hồ sơ và thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Bổ sung, sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên phụ trách hồ sơ;
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh sau khi hoàn thành công việc;

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp!

Bài viết cùng chuyên mục