T3, 10 / 2021 4:32 chiều | hanhbaria

Với sự đa dạng của nền kinh tế thị trường và chính sách phát triển kinh tế mở cửa của chính phủ, các doanh nghiệp, rộng hơn là các tập đoàn kinh tế ra đời. Dưới đây là một số thông tin về Thành lập công ty cổ phần tập đoàn tại Vũng Tàu.

Thành lập công ty cổ phần tập đoàn tại Vũng Tàu

Đặc điểm của công ty cổ phần Tập đoàn

 • Hoạt động dưới hình thức công ty mẹ, công ty con, công ty mẹ, công ty con có tư cách pháp nhân, có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.
 • Không có tư cách pháp nhân, không được thành lập theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.
 • Chính phủ là cơ quan xem xét lựa chọn và đề nghị thành lập tập đoàn kinh tế.
 • Việc thành lập đoàn kết kinh tế phải được thông qua bởi đề án thành lập và căn cứ trên quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần tập đoàn năm 2021

Bước 1: Soạn hồ sơ thành lập công ty cổ phần tập đoàn gồm các giấy tờ chính sau:

 • Tờ trình Đề án;
 • Đề án thành lập tập đoàn kinh tế, tổng công ty.
 • Dự thảo Điều lệ công ty mẹ

Bước 2: Thẩm định đề án thành lập tập đoàn

 • Bộ quản lý ngành lập ít nhất 08 bộ hồ sơ gốc đề nghị thành lập tập đoàn kinh tế gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lấy ý kiến các Bộ: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi công ty mẹ đặt trụ sở chính và ít nhất 03 chuyên gia kinh tế độc lập
 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Hồ sơ đề nghị thành lập tập đoàn kinh tế, các cơ quan và cá nhân liên quan có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ Hồ sơ và báo cáo thẩm định Hồ sơ đề nghị thành lập tập đoàn kinh tế để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Quý khách hàng cần tư vấn về Thành lập công ty cổ phần tập đoàn tại Vũng Tàu hoặc muốn hợp tác với chúng tôi, vui lòng liên hệ ngay với Tư vấn Blue để được hỗ trợ nhanh nhất!

Bài viết cùng chuyên mục