T6, 07 / 2020 5:24 chiều | minhanh

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do các thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã. Nhờ những ưu điểm của mình, hợp tác xã là loại hình hợp tác kinh doanh phổ biến và có hiệu quả ở nước ta hiện nay.

Dịch vụ đăng ký thành lập hợp tác xã tại Bà Rịa – Vũng Tàu
 1. Đặc điểm của hợp tác xã:

– Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế có tính tập thể có các thành viên là cá nhân hoặc tổ chức. Bởi hợp tác xã được lập nên dưới sự tham gia của tập thể nhiều xã viên cùng tự nguyện hợp tác, tương trợ cùng nhau giải quyết các yêu cầu chung, mục đích chung trong việc sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế. Hợp tác xã cũng được xác định là sự thể hiện của hình thức kinh tế tập thể, sự sở hữu tập thể.

– Hợp tác xã là một tổ chức mang tính xã hội sâu sắc

Tính xã hội của hợp tác xã được thể hiện rõ trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nó, đó là tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và quản lý dân chủ. Hợp tác xã thực hiện những công việc giúp đỡ, hỗ trợ cho các thành viên, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, nâng cao trình độ văn hóa và năng lực trình độ của các thành viên.

– Hợp tác xã có số lượng thành viên tối thiểu là 07 thành viên. Thành viên của hợp tác xã có thể là cá nhân, hộ gia đình, và cũng có thể là pháp nhân. Trong đó, nếu là cá nhân thì phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; nếu là hộ gia đình thì phải có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật.

–  Hợp tác xã có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn của mình.

– Các thành viên của hợp tác xã tham gia hợp tác xã không chỉ trên tinh thần tự nguyện, cùng lao động sản xuất, cùng làm việc, cùng đầu tư mà còn trên cơ sở cùng phân phối và cam kết sử dụng hàng hóa, dịch vụ do chính hợp tác xã cung cấp. Trường hợp không sử dụng sản phẩm dịch vụ trong thời gian từ 03 năm trở lên hoặc không làm việc trong hợp tác xã từ 02 năm trở lên thì có thể bị mất tư cách thành viên. Điều này cũng cho thấy sự khác biệt đối với các hình thái kinh doanh khác.

– Hợp tác xã được hưởng các chính sách bảo đảm, hỗ trợ và ưu đãi của Nhà nước

Nhà nước bảo đảm cho việc thành lập và hoạt động hợp tác xã ở nhiều mặt, điển hình là:

+ Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của hợp tác xã

+ Bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và không can thiệp vào hoạt động hợp pháp của hợp tác xã

+Bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng giữa hợp tác xã với các loại hình doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác.

Ngoài ra Nhà nước còn có chính sách ưu đãi về thuế, ưu đãi lệ phí đăng ký hợp tác xã; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới,…

 1. Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác

Hồ sơ đăng kí hợp tác xã gồm 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã (theo mẫu).
 • Điều lệ của hợp tác xã.
 • Phương án sản xuất kinh doanh.
 • Danh sách thành viên của hợp tác xã.
 • Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên của hợp tác xã.
 • Nghị quyết của Hội nghị thành lập về những nội dung đã được biểu quyết thông qua trong hội nghị.
 1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền của hợp tác xã dự định thành lập nộp hồ sơ thành lập hợp tác xã tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính; đối với trường hợp thành lập liên hiệp hợp tác xã thì hồ sơ được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hợp tác xã có thể gửi hồ sơ thành lập qua địa chỉ thư điện tử của cơ quan thành lập hợp tác xã, tuy nhiên khi đến nhận giấy chứng nhận thành lập phải nộp hồ sơ bằng văn bản để đối chiếu và lưu hồ sơ.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

Cơ quan đăng ký kiểm tra hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ.

 • Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ của giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Trong trường hợp được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Nếu đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận lập Giấy biên nhận (gồm 02 bản), một bản giao cho người nộp hồ sơ, một bản được luân chuyển cùng hồ sơ để giải quyết việc đăng ký kinh doanh.

Thời hạn giải quyết để Cấp giấy chứng nhận đăng ký là trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối cấp giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản cho người nộp hồ sơ và nêu rõ lý do tại sao không cấp.

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi đã đăng ký.

 1. Một số vấn đề sau khi có Đăng ký kinh doanh của hợp tác xã

– Công bố thông tin thành lập hợp tác xã

Các nội dung cần công bố: Ngành, nghề kinh doanh; Danh sách thành viên sáng lập

Việc công bố phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày thành lập.

– Khắc con dấu và đăng ký con dấu

– Treo biển hợp tác xã

Biển hiệu của hợp tác xã phải được treo tại trụ sở chính, các đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh…) và phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan về nội dung và hình thức của biển hiệu. Tên bằng tiếng Việt của hợp tác xã phải được viết to hơn tên bằng tiếng nước ngoài nếu có. Nếu hợp tác xã không treo biển hiệu sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

– Kê khai và nộp thuế môn bài, đăng ký phương pháp tính thuế;

– Mua hóa đơn…

 1. Dịch vụ đăng ký thành lập hợp tác xã

Tư vấn Blue xin cung cấp dịch vụ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên minh hợp tác xã như sau:

 • Tư vấn cho khách hàng về điều kiện, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã cho khách hàng theo quy định của pháp luật.
 • Thay mặt khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã: nộp hồ sơ, theo dõi việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền, nộp lệ phí liên quan
 • Giải trình các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 • Thực hiện khắc dấu, đăng ký mẫu dấu
 • Đăng Bố cáo thành lập.
 • Hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình đăng ký thành lập hợp tác xã, liên minh hợp tác xã.

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục