T2, 08 / 2021 10:27 sáng | hanhbaria

Để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải tìm hiểu các quy định của pháp luật về đầu tư hoặc được sự hỗ trợ tư vấn từ luật sư tư vấn pháp luật. Để được hỗ trợ Xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Vũng Tàu quý khách hãy liên hệ ngay với Tư vấn Blue chúng tôi!

Xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Vũng Tàu

Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

Thứ nhất, dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ hai, Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thuộc các trường hợp sau:

 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế mà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế mà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Ba trường hợp trên, dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong 03 trường hợp sau:

 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế quy như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Tiến trình đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thứ nhất: Thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 về hồ sơ, cơ quan tiếp nhận và trình tự thực hiện.

Thứ hai: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Chứng minh nhân dân, hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư là pháp nhân (bản sao);
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được lập thành 01 bộ và nộp đến Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sau thời gian giải quyết, nếu hồ sơ đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nếu trong trường hợp bị từ chối, cơ quan nhà nước sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối cấp.

Dịch vụ của Tư vấn Blue chúng tôi

 • Tư vấn và hoàn thiện Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước thành lập;
 • Tư vấn và hoàn thiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh/hợp đồng liên doanh;
 • Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
 • Lập dự án đầu tư;
 • Tư vấn và Soạn thảo Điều lệ công ty;
 • Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông;
 • Văn bản uỷ quyền;
 • Công chứng các giấy tờ có liên quan;
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu công;
 • Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp.

Mọi vướng mắc liên quan đến Xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Vũng Tàu, quý khách hàng vui lòng gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn!

Bài viết cùng chuyên mục