T5, 03 / 2021 8:58 chiều | hanhbaria

Tên gọi của doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng xuyên suốt cả quá trình hoạt động. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, các công ty vẫn có nhu cầu thay đổi tên. Dưới đây là Thủ tục thay đổi tên công ty tại Bà Rịa.

Thủ tục thay đổi tên công ty tại Bà Rịa

Các trường hợp thay đổi tên công ty

  • Thay đổi tên Tiếng Việt công ty:

Thay đổi loại hình công ty từ TNHH sang cổ phần hoặc ngược lại sẽ phải thay đổi tên công ty và khắc lại con dấu (mộc) công ty. Tuy nhiên, khi công ty đang là công ty TNHH một thành viên chuyển sang Công ty TNHH hai thành viên khi thay đổi thường không bị ảnh hưởng đến tên công ty, mà chỉ thay đổi loại hình công ty nên thường sẽ không ảnh hưởng đến tên công ty và không phải làm lại con dấu (mộc) của công ty.
Khi công ty thay đổi tên riêng, thêm thành tố hoặc hậu tố trên tên công ty cũng phải thay đổi tên công ty và làm lại dấu (mộc) của công ty.

  • Thay đổi tên Tiếng nước ngoài của công ty:

Dù doanh nghiệp không thay đổi tên Tiếng Việt nhưng xét thấy tên tiếng nước ngoài dịch chưa chính xác hoặc cần thay đổi phù hợp hơn với tên Tiếng Việt thì có thể thay đổi tên Tiếng nước ngoài của công ty. Việc thay đổi tên nước ngoài của công ty cần phải thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
Việc thay đổi tên tiếng nước ngoài của công ty không đồng thời thay đổi tên Tiếng Việt của công ty thì không cần thực hiện thủ tục đổi dấu của công ty.

  • Thay đổi tên viết tắt của công ty:

Khi doanh nghiệp muốn thay đổi tên viết tắt của công ty do phục vụ các nhu cầu khác của công ty như trùng với nhãn hiệu, hoặc xây dựng nhận diện thương hiệu mới của doanh nghiệp,… thì có thể thay đổi riêng tên viết tắt của công ty. Nếu công ty có đăng ký tên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tên viết tắt khi thay đổi cần thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
Cũng như thay đổi tên tiếng nước ngoài, khi công ty thay đổi tên viết tắt không đồng thời thay đổi tên Tiếng Việt của công ty thì không cần thực hiện thủ tục đổi lại con dấu của công ty.

Các bước thủ tục đổi tên công ty

  • Bước 1: Tra cứu tên công ty mới đánh giá khả năng sử dụng tên mới:

Tra cứu tên công ty mới trên Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia xem có thể sử dụng tên công ty mới như mong muốn hay không.

Tên dự kiến đặt cho công ty không được trùng với công ty đang tồn tại trên phạm vi cả nước và được đặt bằng tổ hợp các chữ cái Latin (từ A đến Z).

  • Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên công ty bao gồm

– Giấy đề nghị đăng ký thay đổi tên công ty (do người đại diện theo pháp luật ký);
– Quyết định bằng về việc đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
– Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
– Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (tên công ty) (do người đại diện theo pháp luật ký);
– Thông báo mẫu dấu công ty (do người đại diện theo pháp luật ký – trường hợp doanh nghiệp phải khắc lại con dấu);
– Giấy tờ ủy quyền hoặc giới thiệu cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả.

  • Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi tên công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Sau khi hồ sơ có đủ chữ ký và con dấu tiến hành nộp hồ sơ qua mạng của cơ quan đăng ký kinh doanh
Sau khi có tiếp nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh doanh nghiệp nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh;
Cơ quan đăng ký ra kết quả chấp thuận hồ sơ hoặc yêu cầu sửa đổi hồ sơ (nếu có).

  • Bước 4: Khắc lại con dấu doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp thay đổi tên Tiếng Việt của công ty)

Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên công ty mới doanh nghiệp tiến hành thủ tục khắc con dấu pháp nhân mới và công bố con dấu mới trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  • Bước 5: Đăng bố cáo điện tử trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

 

Khách hàng có nhu cầu dich vụ tư vấn Thủ tục thay đổi tên công ty tại Bà Rịa vui lòng liên hệ ngay với Tư vấn Blue để được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất!

Bài viết cùng chuyên mục