T3, 03 / 2021 6:35 chiều | hanhbaria

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty là tài liệu bắt buộc phải nộp cho cơ quan đăng ký khi muốn thành lập văn phòng đại diện. Trong bài viết này tư vấn Blue xin chia sẻ thông tin liên quan đến hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty tại Bà Rịa như sau:

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty tại Bà Rịa

Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện bao gồm:

– Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (Phụ lục II-11, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập văn phòng đại diện;

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đứng đầu văn phòng đại diện.

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-18, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Trường hợp doanh nghiệp lập văn phòng đại diện ở nước ngoài thì hồ sơ gồm:

– Thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (Phụ lục II-12, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.

Thời gian thành lập văn phòng đại diện

Sau khi đã chuẩn bị tất cả những hồ sơ và tài liệu cần thiết để thành lập văn phòng đại diện, chủ thể sẽ tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện đến Sở kế hoạch và đầu tư nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Trong quá trình làm và nộp hồ sơ, doanh nghiệp cần nộp thêm những giấy tờ mà cơ quan đăng ký yêu cầu cầu cung cấp, cùng với đó là cần theo dõi thông báo từ cơ quan đăng ký phòng trường hồ sơ giấy tờ không hợp lệ cần phải sửa đổi, bổ sung

Chủ thể tuân thủ, tiến hành nộp phí theo quy định. Sau khi chủ thể nộp hồ sơ, cơ quan đăng ký sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trả kết quả cho chủ thể đăng ký trong thời gian 3 ngày.

Hồ sơ sẽ được kiểm tra và xác định về những thông tin trong hồ sơ đã đúng với quy định của pháp luật hay chưa. Sau thời gian 3 ngày, nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản hoặc thông báo qua tài khoản đăng ký của chủ thể ghi rõ nội dung hồ sơ cần bổ sung.

Mọi vấn đề vướng mắc liên quan đến Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty tại Bà Rịa, quý vị hãy liên hệ ngay  tư vấn Blue để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Bài viết cùng chuyên mục