CN, 03 / 2020 8:21 chiều | hanhbaria

Khác với quyền sở hữu công nghiệp, đối với các tác phẩm thuộc đối tượng của quyền tác giả, pháp luật bảo hộ ngay từ khi tác phẩm ra đời và thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định. Vì vậy, có thể khẳng định dù có được đăng ký hay không thì tác phẩm vẫn được pháp luật bảo hộ. Tuy nhiên, tác giả, chủ sở hữu tác phẩm nên tiến hành đăng ký bản quyền đối với tác phẩm vì việc đăng ký này nó mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong bài viết này Tư vấn Blue xin chia sẻ những thông tin liên quan đến đăng ký bảo hộ quyền tác giả như sau:

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Đối tượng được đăng ký bản quyền tác giả

+) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

+) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

+) Tác phẩm báo chí;

+) Tác phẩm âm nhạc;

+) Tác phẩm sân khấu;

+) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự;

+) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

+) Tác phẩm nhiếp ảnh;

+) Tác phẩm kiến trúc;

+) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

+) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

+) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Trình tự thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Để đăng ký bảo hộ quyền tác giả, cần phải thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Xác định loại hình tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả. Như nêu ở trên, có 12 loại tác phẩm khác nhau, vì vậy bước đầu tiên là cần phải xác định tác phẩm cần đăng ký thuộc loại hình tác phẩm nào để chọn loại hồ sơ đăng ký phù hợp.

Bước 2: Soạn hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả phù hợp với loại hình tác phẩm đã chọn

Bước 3: Nộp hồ sơ xin đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả

Bước 4: Theo dõi, phản hồi thông tin đăng ký với Cục bản quyền tác giả

Bước 5: Nhận kết quả (Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả)

Quy trình tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả

1. Tư vấn Pháp lý các vấn đề liên quan đến đăng ký bản quyền tác giả:

– Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả;

– Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả;

– Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả;

– Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả;

2. Tư vấn và đại diện pháp lý cho khách hàng liên quan đến thực thi quyền tác giả và các quyền liên quan:

– Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà Nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả;

– Tham gia tố tụng tại tòa án với tư cách luật sư bảo vệ lợi ích cho các khách hàng trong nước;

Dịch vụ của Tư vấn Blue trong lĩnh vực tư vấn quyền tác giả 

  • Tư vấn về các căn cứ phát sinh, xác lập, các hạn chế cơ bản của quyền tác giả
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả;
  • Xác định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, đặc biệt khi tác phẩm được tạo ra theo các hợp đồng đặt hàng;
  • Tư vấn, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng và các hợp đồng khác liên quan đến quyền tác giả;
  • Khiếu nại các quyết định liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả;
  • Tư vấn, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm quyền tác giả;

Mọi vấn đề vướng mắc liên quan đến đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quý vị hãy liên hệ Tư vấn Blue để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Bài viết cùng chuyên mục