T6, 04 / 2021 10:58 chiều | hanhbaria

Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính là việc chủ sở hữu phần mềm nộp hồ sơ tới Cục bản quyền tác giả để được cấp giấy chứng nhận bản quyền phần mềm, việc đăng ký sẽ giúp chủ sở hữu độc quyền sử dụng phần mềm máy tính do mình sáng tạo ra tại Việt Nam. Trong bài viết này chúng tôi sẽ cugn cấp đến bạn một số thông tin về Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính tại Xuyên Mộc.

Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính tại Xuyên Mộc

Tại sao cần đăng ký bản quyền phần mềm máy tính?

Mặc dù việc đăng ký bản quyền phầm mềm (chương trình máy tính) không phải là bắt buộc nhưng nó là cơ sở để xác định thời điểm phát sinh quyền tác giả, quyền của chủ sở hữu đối với phần mềm máy tính. Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính là một giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ tối đa quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu phần mềm.

Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phầm mềm máy tính là cơ sở chứng minh chủ thể nào tạo ra phần mềm trước khi có tranh chấp xảy ra.

Ngoài ra, hiện nay các công ty phần mềm đôi khi có những xung đột giữa tác giả phầm mềm và chủ sở hữu phầm mềm tức giữa nhân viên với công ty thì việc đăng ký bản quyền phần mềm máy tính còn là cơ sở xác định quyền giữa tác giả của người tạo ra phần mềm và chủ sở hữu phần mềm là công ty.

Vì thế, thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền cho phần mềm máy tính chính là để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu và giảm thiểu rủi ro phát sinh trong tương lai.

Hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

 • Giấy uỷ quyền (theo mẫu Công ty Tư vấn Blue);
 • Chứng minh nhân dân của tác giả (Bản công chứng);
 • Bản cam đoan của tác giả về tính trung thực trong quá trình tạo ra phần mềm (Công ty Tư vấn Blue soạn thảo theo thông tin khách hàng cung cấp);
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu có nhiều tác giả) (Công ty Tư vấn Blue soạn thảo theo thông tin khách hàng cung cấp);
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (nếu có nhiều chủ sở hữu) (Công ty luật Việt An soạn thảo theo thông tin khách hàng cung cấp);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản công chứng);
 • Bản in mã code;
 • Bản mô tả hoạt động của phần mềm;
 • Hai (02) đĩa CD ghi nội dung phần mềm: Phần mềm máy tính (bản cài đặt); Bản viết trên giấy mô tả phần mềm; Bộ code phần mềm máy tính;
 • Hợp đồng mua bản quyền và văn bản chấp thuận cho việc đăng ký tác phẩm phần mềm phát sinh (nếu có).

Ngoài các tài liệu trên, khi đăng ký bản quyền phần mềm máy tính, tác giả, chủ sở hữu phầm mềm cần cung cấp thêm các thông tin sau:

 • Thời gian hoàn thành phần mềm (thông tin này rất cần thiết đề phòng giải quyết các tranh chấp phát sinh trong tương lai nếu có);
 • Thông tin công bố phần mềm: Phần mềm đã được công bố ở đâu chưa? Nếu đã công bố, nêu rõ thời gian công bố, hình thức công bố,…

Quy trình thực hiện đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

 • Bước 1: Quý khách hàng cung cấp thông tin như trên cho Tư vấn Blue;
 • Bước 2: Công ty Tư vấn Blue tiến hành soạn thảo hồ sơ và chuyển khách hàng ký:
 • Bước 3: Khách hàng chuyển lại hồ sơ cho Công ty Tư vấn Blue.
 • Bước 4: Công ty Tư vấn Blue đại diện nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả;
 • Bước 5: Sau 15 – 20 ngày nhận kết quả là Giấy chứng nhận bản quyền tác giả đối với phần mềm, chuyển trả lại khách hàng và thanh lý dịch vụ.

Quý khách cần tư vấn về Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính tại Xuyên Mộc hãy gọi ngay cho chúng tôi để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất!

Bài viết cùng chuyên mục